Regulamin Rodzinnego Centrum Rozrywki MAXI FUN

Zapoznaj się z Regulaminem przed wejściem do naszego obiektu

 1. Wstęp do Centrum Rozrywki jest płatny. Koszt pobytu na terenie obiektu określiliśmy w cenniku.
 2. Zakup biletu oznacza, że potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem i akceptujesz jego zapisy.
 3. Do Rodzinnego Centrum Rozrywki Maxi Fun zapraszamy wszystkie dzieci do dnia uzyskania pełnoletniości.
 4. Dla dzieci w wieku 0-3 lata przygotowaliśmy Strefę Malucha. Liczba dzieci bawiących się jednocześnie w Strefie Malucha nie może przekroczyć 15 osób. Dzieci do 3 roku życia obowiązkowo mają założoną pieluchę typu „pampers”.
 5. Dzieci do 13 roku życia mogą przebywać na terenie obiektu jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
 6. Młodzież od 13 roku życia może przebywać w Centrum Rozrywki Maxi Fun bez opieki osoby dorosłej. W takiej sytuacji prosimy o okazanie dokumentu potwierdzającego ukończenie 13 roku życia.
 7. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z atrakcji Rodzinnego Centrum Rozrywki Maxi Fun wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna.
 8. Wstęp dla rodzica lub opiekuna wliczyliśmy w cenę biletu dziecka. Jednemu dziecku może towarzyszyć maksymalnie 2 opiekunów.
 9. Dzieci i dorośli mogą korzystać z atrakcji sal zabaw wyłącznie w skarpetach antypoślizgowych bez obuwia. Dorośli, którzy nie korzystają z atrakcji sal zabaw mogą przebywać w obuwiu, ale w jednorazowych nakładkach ochronnych.
 10. Okrycie wierzchnie, obuwie i torby prosimy zostawiać w ogólnodostępnych szafkach przy recepcji oraz w samoobsługowych szafkach depozytowych na terenie Centrum. Za pozostawione bez nadzoru lub zagubione przedmioty nie ponosimy odpowiedzialności.
 11. Wózki dziecięce prosimy zostawić w recepcji.
 12. Podczas zabawy dzieci nie mogą mieć: okularów, łańcuszków, zegarków, kolczyków lub jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przedmiotów.
 13. Na teren Centrum Rozrywki Maxi Fan wchodzisz przez bramkę wejściową. Podczas pobytu w naszym obiekcie noś opaskę magnetyczną. Jeżeli opuścisz obiekt oznacza to, że nie możesz dalej korzystać z naszych atrakcji. Możesz wejść do obiektu ponownie po zakupie nowego biletu.
 14. Jeżeli zgubisz lub uszkodzisz opaskę magnetyczną pobierzemy opłatę w wysokości określonej w cenniku. Nie wyrażamy zgody na wynoszenie opasek magnetycznych poza teren obiektu oraz przekazywanie ich osobom trzecim.
 15. Ze wszystkich urządzeń, sal zabaw i atrakcji możesz korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcjami. Za uszkodzenia i szkody umyślne odpowiedzialność ponoszą opiekunowie. Nie wyrażamy zgody na:
  – wspinanie po zewnętrznych ścianach i siatkach konstrukcji zabawowej oraz trampolin,
  – wspinanie po wewnętrznych ścianach konstrukcji, szczególnie z uwzględnieniem terenu wokół basenu z piłeczkami,
  – bieganie po powierzchni nieprzeznaczonej do zabawy np. paneli podłogowych,
  – wchodzenie na obszary, które są wyłączone z zabawy,
  – niszczenie konstrukcji, zabawek i elementów wystroju,
  – wynoszenie z obiektu zabawek, urządzeń i wszelkich elementów konstrukcji,
  – wnoszenie własnych zabawek oraz wszelkich przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla osób korzystających z obiektu
 16. Podczas pobytu w naszym obiekcie prosimy o zachowanie czystości i porządku.
 17. Korzystając z atrakcji Rodzinnego Centrum Rozrywki Maxi Fun zobowiązujesz się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa zabawy oraz poleceń personelu. Przypadki jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków na terenie obiektu prosimy natychmiast zgłaszać obsłudze.
 18. Obsługa może odmówić przyjęcia dziecka lub bez zwrotu kosztów skrócić jego pobyt, jeśli swoim zachowaniem zagraża ono innym uczestnikom zabawy.
 19. Nie możesz wnosić własnych artykułów spożywczych, niezakupionych na terenie Centrum Rozrywki Maxi Fun oraz Fun Cafe. Jedzenie i napoje można spożywać wyłącznie w kawiarni i w strefie urodzinowej.
 20. Na terenie Rodzinnego Centrum Rozrywki Maxi Fun obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych (w tym e-papierosów) oraz spożywania alkoholu. Na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 21. Lubimy zwierzęta, ale nie mogą one przebywać w naszym obiekcie. Dbamy o ich bezpieczeństwo oraz osób przebywających w obiekcie.